Aina: Emmanuel Charo

Tumia linki ifuatayo usome zaidi kuhusu mtunzi huyu:

http://www.mwanagenzi.com/20180122/mshairi-emmanuel-charo/