Aina: Tathnia

Tathnia ni shairi lenye mishororo miwili kwa kila ubeti.