Aina: Takhmisa

Takhmisa ni shairi lenye mishororo mitano kwa kila ubeti.