Aina: Ngonjera

Ngonjera ni hairi lenye wahusika wawili wanaojibizana.