Aina: Kikwamba

Kikwamba ni shairi ambalo neno moja au kifungu cha maneno hurudiwarudiwa kutanguliza mishororo au ubeti katika shairi. Asili ya neno hili ni neno la Kiswahili ‘amba’ linalomaanisha kusema, kunena au kuzungumza. Madhumuni ya mtunzi kurudiarudia neno fulani ni kusisitiza ujumbe wake kwa kutumia neno hilo.