Aina: Kikai

Kikai ni shairi lenye kipande kimoja kifupi (chenye mizani chache kuliko kingine) Mfano (6,8) Neno lenyewe latokana na neno ‘kai’ lenye maana ya kusalimu amri au kuangukia mtu miguuni kama njia ya kukubali kushindwa. Katika historia ya ushairi mizani (8,8) kilikuwa ndicho kilele cha mshairi aliyefika kiwango cha umahiri. Basi aliyeshindwa kutimiza hizo mizani, alisalimu amri na kutumia mizani zilizopungua (8,8).